"Ông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Kok-ông ([[Eng-gí]]: cha-bó·: ''queen''; cha-po·: ''king''). tī kó·-tāi, chu-hô· ([[Hàn-jī]]: 諸侯) chiàm-tē kiàn-li̍p [[kok-ka]], kok-ka ê [[thâu-lâng]] hō-chòe "ông". hiànHiàn-tāi ū-ê kun-chú-chè (Hàn-jī: 君主制) [[kok-ka ê thâu-lâng|kok-ka ê gôan-siú]], mā hō-chòe "ông".
 
[[en:King]]