"O͘-liông-tê" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
wiki-hoà
~無編輯摘要
~ (wiki-hoà)
'''O·-liông [[]]''' sǹg sī 1-chióng [[chheⁿ-tê]], hang tê ê sî-chūn ài giâm-kè khòng-chè tê-hio̍h khí-kàⁿ ([[Hàn-jī]]: 起酵) ê thêng-tō·, bōe-tàng hoat liáu siūⁿ kòe-thâu. Phín-chit chán--ê Ō·-liông tê, m̄-nā kū-iú [[le̍k-tê]] ê chheng-phang kah âu-ūn, iū-koh kiam-pī [[âng-tê]] ê kam-tiⁿ. O·-liông tê khah chhut-miâ ê phín-chéng sī [[Hok-kiàn]] ê [[thih-koan-im]] kah [[Tâi-ôan]] ê [[tàng-téng o·-liông]].
 
[[cs:Oolong]]
14,442

次編輯