"George Gushue-Taylor" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chhú-siau 84.231.242.141 ê siu-kái, kái tńg khì Chùn-hiàn siōng bóe ê siu-tēng-pún
無編輯摘要
~ (Chhú-siau 84.231.242.141 ê siu-kái, kái tńg khì Chùn-hiàn siōng bóe ê siu-tēng-pún)
'''George Gushue-Taylor''' ([[Hàn-miâ]]: Tè Jîn-siū, 戴仁壽, [[1883 nî]] 12-goe̍h 6 - [[1954 nî]] 4-goe̍h 25), [[Canada]] i-seng, [[thoân-kàu-sū]]. I sī ''Lāi-goā-kho Khan-hō·-ha̍k'' chit pún [[Pe̍h-oē-jī]] kàu-kho-su ê chok-chiá (chi it?).
 
''Lāi-goā-kho Khan-hō·-ha̍k'' 1917 nî 10-goe̍h 5 tī [[Ji̍t-pún]] [[Yokohama]] ìn-soat. Hit nî 10-goe̍h 8 tī [[Tâi-oân]] hoat-hêng. Pō·-hūn sû-lūi ū [[Lô-má-jī]], [[Hôa-bûn]], [[Eng-bûn]] tùi-chiàu. Lóng-chóng 676 ia̍h, tô· 500-gōa-tiuⁿ. Lōe-iông pau-koah [[sió-jî-kho]], [[hū-sán-kho]], kip-chín, [[cheng-sîn oē-seng]], kái-phoà téng-téng.
 
== Chham-khó chu-liāu ==
 
* [http://www.ihp.sinica.edu.tw/~ihpcamp/pdf/93year/wang-wen-ji.pdf Ông Kok-ki: Bûn-bêng jīn-bū: Tè Jîn-siū kap i-liâu soan-kàu] - [http://www.ihp.sinica.edu.tw/~medicine/ashm/lectures/wang-ft.pdf Eng-bûn pán]
* [http://www2.cch.org.tw/history/story68.htm Kài-siāu ''Lōe-gōa-kho khan-hō·-ha̍k''] ([[Hôa-gí]])
* [http://taipeitimes.com/News/local/archives/2000/07/24/44929/print]
* [http://www.presbyterian.ca/archives/exhibithomepage.html]
 
{{Phí}}
 
[[Category:Pe̍h-oē-jī]] [[Category:Thoân-kàu-sū]]
14,442

次編輯