"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
Lâm-im iū kiò-chòe Lâm-kóan, Lâm-khiok he̍k-chiá Lâm-ga̍k sī liû-thoân tī [[Chôan-chiu]], [[Ē-mn̂g]], [[Tâi-oân]] he̍k-chiá [[Tang-lâm-a]] chià-ê thong-hêng [[Bân-lâm-gí]] ê só·-chāi 1-chióng im-ga̍k. Tī Tâi-oân it-poaⁿ kiò lâm-koán.
 
== Goā-pō· liân-kiat ==
* [http://www.tnia.org.tw/~tnnss/ Tâi-lâm lâm-seng-siā] (台南南聲社)
* [http://www.trongman.com.tw/ds/ds.html 串門南樂團]
* [http://www.hantang.com.tw/ Hàn-tông ga̍k-hú] (漢唐樂府)
1,295

次編輯