"Bu̍t-lí siông-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chhú-siau 84.231.242.141 ê siu-kái, kái tńg khì Pektiong siōng bóe ê siu-tēng-pún
無編輯摘要
~ (Chhú-siau 84.231.242.141 ê siu-kái, kái tńg khì Pektiong siōng bóe ê siu-tēng-pún)
==Phó͘-sè Tiāⁿ-sò͘ ê Pió==
{| border="1" align="center"
|- style="background:#A0E0A0;"
!Liōng!!Hû-hō!!Ti̍t!!Relative Standard Uncertainty
|-
|[[characteristic impedance of vacuum]]||<math>Z_0 = \mu_0 c \,</math>||376.730 313 461... &Omega;|| Tēng-gī
|-
|[[electric constant]] ([[permittivity]] of free space)||<math>\epsilon_0 = 1 / ( \mu_0 c^2 )\,</math>||8.854 187 817... &times; 10<sup>-12</sup>F·m<sup>-1</sup>|| Tēng-gī
|-
|[[magnetic constant]] ([[permeability]] of free space)||<math> \mu_0 \,</math>||4&pi; &times; 10<sup>-7</sup> N·A<sup>-2</sup> = 1.2566 370 614... &times; 10<sup>-6</sup> N·A<sup>-2</sup>|| Tēng-gī
|-
|[[gravitational constant|Newtonian constant of gravitation]]||<math>G \,</math>||6.6742(10) &times; 10<sup>-11</sup>m<sup>3</sup>·kg<sup>-1</sup>·s<sup>-2</sup>||1.5 &times; 10<sup>-4</sup>
|-
|[[Planck ê tiāⁿ-sò͘]]||<math>h \,</math>||6.626 0693(11) &times; 10<sup>-34</sup> J·s||1.7 &times; 10<sup>-7</sup>
|-
|[[Dirac ê tiāⁿ-sò͘]]||<math>\hbar = h / (2 \pi)</math>||1.054 571 68(18) &times; 10<sup>-34</sup> J·s||1.7 &times; 10<sup>-7</sup>
|-
|[[speed of light]] in [[vacuum]]||<math>c \,</math>||299 792 458 m·s<sup>-1</sup>|| Tēng-gī
|-
|}
14,442

次編輯