"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (翻譯閩南語維基:Tiong-hoâ Bîn-kok(http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Tiong-ho%C3%A2_B%C3%AEn-kok) 原作者:Kaihsu A-giâu Wdshu Chùn-hiàn R.O.C...等等)
~ →‎行政
 
* [[臺灣省]]
** 1613个[[縣]]
** 53个[[省轄市]]
* [[福建省]]:[[福建]]的少部份
** 2个縣([[金門]]、[[連江]]的[[馬祖島]])
* 25个直轄市
**[[高雄市]]
**[[臺北市]]
**[[新北市]]
**[[臺中市]]
**[[臺南市]]
 
[[東沙島]]
7,170

次編輯