"Thó-lūn:Biān-chek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Bīan-chek vs. bīn-chek
~ (Talk:Bīn-chek sóa khì tī Talk:Biān-chek)
(Bīan-chek vs. bīn-chek)
 
''≒'', iōng chit-ê hû-hō ma-sī ê-saih piáu-sī oá-kîn 100% téng-î. --[[user talk:Chùn-hiàn|Chùn-hiàn]]18:20, 11 3g 2005 (UTC)
 
== Bīan-chek vs. bīn-chek ==
 
Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián (bāng-lō· "Tâi-Tâi pán") kan-taⁿ ū kì-chài "biān-chek", bô "bīn-chek". M̄-koh góa khoàⁿ bē-chhut "bīn-chek" tó-ūi ū m̄-tio̍h, ke̍k-ke sī bûn-pe̍h-chha nā-niā. [[User:A-giâu|A-giâu]] 13:13, 20 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
14,442

次編輯