"Tiong-kok Kǹg-thih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (bot siu-kái: zh:中國鋼鐵
無編輯摘要
'''Tiong-kok Kǹg-thih Kong-si''' (中國鋼鐵公司; {{TSE|2002}}) kán-chheng '''Tiong-kǹg Kǹg''' (中鋼), Eng-bûn sok-siá '''CSC''', sī [[Tâi-ôan]] siōng-tōa ê [[kǹg-thih]] [[kong-si]], tī [[2006 nî]] sè-kài pâi-miâ tē 25.<ref>[http://www.worldsteel.org/?action=storypages&id=151 Top Steel Producers 2006]</ref> Tiong-kǹg ê chóng-kong-si kap [[kǹg-chhiúⁿ]] lóng tī [[Ko-hiông-chhī]] ê [[Sió-káng-khu]], tī [[Ko-hiông-káng]] káng-piⁿ, khò-kīn [[Tâi-ôan Kok-chè Chō-chûn|Tâi-ôan Kok-chè Chō-chûn Kong-si]].
 
Tiong-kǹg kong-si sī [[1971 nî]] 12 goe̍h 3 ji̍t sêng-li̍p, [[1974 nî]] khai-sí kiàn-siat, [[1977 nî]] khai-sí seng-sán. Bo̍k-chêng ū 4-ki [[ko-lô͘ ]]. 2006 nî Tiong-kǹg ê [[êng-gia̍p-gia̍h]] ū sin-tâi-phiò 1777 ek, [[chēng-siu-ek]] ū sin-tâi-phiò 477 ek.<ref name="busisitu">[http://www.csc.com.tw/csc_e/ss/an_9503e.pdf OVERVIEW OF THE BUSINESS SITUATION] OPERATION REPORT 2006</ref>. In ê táng-sū-tiúⁿ sī sī [[Tiong-hôa Bîn-kok]] Keng-chè-pō͘ ê [[hoat-jîn]] tāi-piáu.