"Tiâu-sián Lô-tōng Tóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Taigiholic iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Tiâu-sián Lô-tōng-tóng kòe Tiâu-sián Lô-tōng Tóng
無編輯摘要
 
[[File:WPK Emblem.svg|right|225px|thumb|Tiâu-sián Lô-tōng-tóng Tóng ê tóng-hui]]
'''Tiâu-sián Lô-tōng-tóng Tóng''' (朝鮮勞動黨 / 조선로동당) sī [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] ûi-it ê [[chip-chèng-tóng]]. Lô-tōng-tóng ê hiān-jīm [[Tiâu-sián Lô-tōng-tóng Tē-it Pì-su|Tē-it Pì-su]] sī [[Kim Jong-un]], [[Éng-oán ê Chóng-pì-su]] sī [[Kim Jong-il]].
[[Category:Tiâu-sián Lô-tōng-tóng Tóng| ]]