"Soat-bûn Kái-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
==Liân-kiat==
*[http://www.shuowenjiezi.com] 説文解字 online text version dictionary with 段玉裁 "說文解字注", "釋名 Shiming", "爾雅 Erya", "方言 Fangyan", "廣韻 Guangyun" définitions and glosses - Alain Lucas and Jean-Louis Schott]
 
[[Category:Chheh]]
匿名使用者