"Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
'''''Regierungsbezirk''''', ē-tàng hoan-e̍k chò '''hêng-chèng koán-khu''', sī [[Tek-kok]] ê chi̍t khoán [[hêng-chèng-khu]]. Tē-hng chit khoán hêng-chèng-khu tī [[Baden-Württemberg]], [[Bavaria]], [[Hesse]], kap [[Pak Rhine-Westphalia]] sú-iōng.
[[CategoryLūi-pia̍t:Tek-kok ê hêng-chèng koán-hngkhu| ]]
[[Category:Tek-kok ê hêng-chèng-khu]]