"Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Taigiholic.adminbot sóa Regierungsbezirk chit ia̍h khì Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu
無編輯摘要
'''''Regierungsbezirk''''', ēHêng-tàngchèng hoankoán-e̍k chò khu'''hêng ([[Tek-chènggí]]: koán-khu''{{lang|de|Regierungsbezirk}}''), sī [[Tek-kok]] ê chi̍t khoán [[hêng-chèng-khu]]. Tē-hng chit khoán hêng-chèng-khu tī [[Baden-Württemberg]], [[Bavaria]], [[Hesse]], kap [[Pak Rhine-Westphalia]] sú-iōng.
[[Lūi-pia̍t:Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu| ]]
[[Category:Tek-kok ê hêng-chèng-khu]]