"Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (new key for Category:Tek-kok ê hêng-chèng-khu: "H" using HotCat
"Hêng-chèng koán-khu" chit khoán hêng-chèng-khu tī [[Baden-Württemberg]], [[Bavaria]], [[Hessen]], kap [[Nordrhein-Westfalen‎]] sú-iōng.
[[Lūi-pia̍t:Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu| ]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Tek-kok ê hêng-chèng-khu|H]]