~
Chhú-siau Huangmintao ê siu-kái, kái tńg khì TXiKiBoT siōng bóe ê siu-tēng-pún
~ (Chhú-siau Huangmintao ê siu-kái, kái tńg khì TXiKiBoT siōng bóe ê siu-tēng-pún)
 
Tùi Holopedia ê khoàⁿ-hoat: siūⁿ--tio̍h chiah kóng.
 
== Chōng-hóng / Current status(应该是 Zong Khong)==
<!--{{busy|[[User:A-giâu|A-giâu]]}}-->