"Barack Obama" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: 已被回退 Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯 Android 應用程式編輯
[[File:President Barack Obama.jpg|170px|thumb|Barack Obama]]
 
'''Barack Hussein ObamaObámà, Jr.''' ({{bd|1961 nî|8 goe̍h 4 ji̍t||}}) sī [[Bí-kok]] tē 44 jīm chóng-thóng.
 
I pún-té sī tāi-piáu [[Illinois|Illinois chiu]] ê [[chham-gī-ôan]]. Āu--lâi chiâⁿ chò Bí-kok [[2008 nî Bí-kok chóng-thóng sóan-kú|2008 nî chóng-thóng sóan-kú]] ê [[Bîn-chú-tóng (Bí-kok)|Bîn-chú-tóng]] hāu-sóan-jîn, chho͘-sóan ê tóng-lāi tùi-chhiú sī [[Hillary Clinton]]. I tī [[2008 nî 11 goe̍h]] tòng-sóan [[Bí-kok Chóng-thóng]], 2009 nî 1 goe̍h 20 chiū-jīm. Hit nî tit -tio̍h [[NobelNobèo Hô-pêng Chióng]].
 
Barack ObamaObámà tī [[Hawaii]] ê [[Honolulu]] chhut-sì, I ê hū-chhin lâi-chū [[Kenya]], bó-chhin sī Bí-kok [[Kansas]] ê lâng.
 
{{Bí-kok chóng-thóng}}