"Chhiú-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Chhiú-su̍t''' sī i-ha̍k siōng chhim-ji̍p sin-thé ê tī-liâu hong-sek. Goā-kho-ha̍k sī chit hong-bīn ê choan-bûn; chóng-sì chhan-chhiūⁿ siū-i-ha̍k, [[g...
(Sin ia̍h: '''Chhiú-su̍t''' sī i-ha̍k siōng chhim-ji̍p sin-thé ê tī-liâu hong-sek. Goā-kho-ha̍k sī chit hong-bīn ê choan-bûn; chóng-sì chhan-chhiūⁿ siū-i-ha̍k, [[g...)
(Mò̤ chă)