"Pó-io̍k chōng-hóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Pó-io̍k tē-ūi sóa khì tī Pó-io̍k chōng-hóng)
無編輯摘要
'''Pó-io̍k chōng-hóng''' ([[Eng-gí]]: ''conservation status'') sī chi̍t-ê seng-bu̍t [[bu̍t-chéng]] he̍k-chiá kûn-thé tī hiān-taⁿ kap kīn bī-lâi khó-lêng ê chûn-oa̍h chêng-hêng chí-piau.
 
== Siong-koan ==