"He̍k-chheⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Taigiholic.adminbot iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn He̍k-chhiⁿ kòe He̍k-chheⁿ
無編輯摘要
[[File:Solar_planets.jpg|framed|Thài-iông-hē ê he̍k-chhēⁿ (IAU, 2006), chiàu toā-sè pí-lē oē, siōng téng-koân sī ji̍t-thaû ê chi̍t-su̍t-á-kiáⁿ]]
 
'''He̍k-chheⁿ''' (惑星, [[Eng-gí|Eng.]]: ''planet''), he̍k-chiá tha̍k '''he̍k-chhiⁿ''' (惑星), sī tī [[kúi-tō]] leh se̍h [[chheⁿ]] ê [[chheⁿ-thé]], m̄-koh i pún-sin m̄ sī [[chheⁿ]], mā m̄ sī [[tn̂g-boé-chheⁿ]]. He̍k-chheⁿ mā ū lâng kóng chò '''hêng-seng''' (行星), '''hêng-chheⁿ''', '''hêng-chhiⁿ''', '''he̍k-chhiⁿ'''.
 
[[Hi-lia̍p-gí]] kā he̍k-chheⁿ hō-chò ''πλανήτης'', ''planētēs'', ì-sù sī tī thiⁿ-téng pha-pha-chaú ê [[lô-hàn-kha]].