"Thomas Jefferson" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox officeholder
[[File:02 Thomas Jefferson 3x4.jpg|200px|thumb|Thomas Jefferson]]
|name = Thomas Jefferson
|image = 02 Thomas Jefferson 3x4.jpg
 
|office = Tē 3 jīm [[Bí-kok]] chóng-thóng
|vicepresident = [[Aaron Burr]] (1801–1805)<br>[[George Clinton]] (1805–1809)
|term_start = 1801 nî 3 goe̍h 4 ji̍t
|term_end = 1809 nî 3 goe̍h 4 ji̍t
|predecessor = [[John Adams]]
|successor = [[James Madison]]
 
|office1 = Tē 2 jīm [[Bí-kok]] hù-chóng-thóng
|president1 = [[John Adams]]
|term_start1 = 1797 nî 3 goe̍h 4 ji̍t
|term_end1 = 1801 nî 3 goe̍h 4 ji̍t
|predecessor1 = [[John Adams]]
|successor1 = [[Aaron Burr]]
 
|birth_date = {{birth date|1743|4|13|df=y}}
|birth_place = [[File:Colonial-Red-Ensign.svg|20px]] [[Eng-kok léng Bí-chiu]] [[Virginia]] [[Shadwell (Virginia)|Shadwell]]
|death_date = {{death date and age|1826|7|4|1743|4|13|df=y}}
|death_place = {{flag|Bí-kok|1822}} [[Virginia]] [[Charlottesville (Virginia)|Charlottesville]]
|party = [[Bîn-chú Kiōng-hô Tóng]]
|alma_mater =
|signature = Andrew Johnson Signature.svg
}}
'''Thomas Jefferson''' ({{bd|1743 nî|4 goe̍h 13 ji̍t|1826 nî|7 goe̍h 4 ji̍t}}) sī [[Bí-kok]] tē-3-ê chóng-thóng, jīm-kî sī tē-4 chham tē-5-kài, [[1801 nî]] [[3 goe̍h 4 ji̍t]] chiūⁿ-jīm, [[1809 nî]] [[3 goe̍h 4 ji̍t]] sià-jīm.
 
== Siàu-liân-sî kap kàu-io̍k ==
Jefferson tī 1743 nî 4 goe̍h 13 ji̍t (kū-le̍k 4 goe̍h chhe 2 ji̍t) ùi [[Virginia]] ê [[Shadwell]] chhut-sì, tī chhù lāi 10-ê gín-á lāi pâi tē-3. In tau sī [[Eng-lân]] ê lâng, mā khó-lêng ū kóa [[Ui-le̍k-sū]] sè-hē. Lāu-pē [[Peter Jefferson]] sī ōe-ka kiam chhek-liōng-sai, lāu-bú sī [[Jane Randolph Jefferson|Jane Randolph]], [[Isham Randolph]] ê cha-bó͘-kiáⁿ.
 
Jefferson kap Randolph nn̄g ke tī in gín-á sî-tāi tiō chò-hóe tī [[Tuckahoe]] tha̍k-chheh. 1752 nî, i khì chāi-tē ê So͘-kat-lân Tiúⁿ-ló-hōe ha̍k-hāu. 9 hòe sî, i toh leh o̍h [[Latin-gí]], [[Hi-lia̍p-gí]] kap [[Hoat-gí]].
Jefferson sī [[To̍k-li̍p Soan-giân]] ê chú-iàu chok-chiá. 1775 nî ê sî, i 33-hòe, sī soan-pò͘ to̍k-li̍p, hoat khí kek-bēng chiàn-cheng ê [[Tē-jī Tāi-lio̍k Hōe-gī]] lāi-bīn siāng siàu-liân ê gī-oân.
 
{{Bí-kok chóng-thóng}}
{{Bikok Chongthong}}
{{Bí-kok hù-chóng-thóng}}
{{authority control}}
 
{{DEFAULTSORT:Jefferson, Thomas}}
21,024

次編輯