"Ji̍t-thâu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: 手動回退
無編輯摘要
{{Redirect|Thài-iông}}
:''"Thài-iông" choán lâi chia, kî-tha ì-sù khòaⁿ [[thài-iông (khu-pia̍t-ia̍h)]].''
{{Infobox star
[[File:The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg|thumb|right|200px|Ji̍t-thâu]]
| name = Ji̍t-thâu [[File:Sun symbol.svg|25px]]
'''Ji̍t-thâu''' (日頭), ia̍h kiò '''Thài-iông''' (太陽), sī lán [[thài-iông-hē]] î-it ê 1 lia̍p [[chheⁿ]]. [[Tē-kiû]] kap só·-ū kî-thaⁿ ê [[hêng-seng]] lóng lia̍h ji̍t-thâu chò chiu-choán ê tiong-sim. Ji̍t-thâu mā-sī [[thian-bûn-ha̍k]] lāi-té lán khiā ê [[thian-hô-hē]] chē-chē [[chheⁿ]] ê kî-tiong 1 lia̍p.
[[File:| image = The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg|thumb|right|200px|Ji̍t-thâu]]
| caption = Ji̍t-thâu
| alt =
| map x =
| map y =
| map circle =
| proper name =
| constellation =
| galaxy =
| ascension =
| declination =
| distance = {{val|1|ul=AU}} ≈ {{val|1.496|e=8|u=km}} (kī-lī [[tē-kiû]])<br>≈ {{val|2.7|e=17|u=km}} (≈ {{val|fmt=commas|29,000|u=[[Kong-liân]]}}, kī-lī [[Hô-khe]] tiong-sim)
| epoch =
| magnitude = 4.83
| spectral = G2V
| age = ≈ 4.6 billion years
| mass = {{val|1.9885||e=30|u=kg}}
| radius = [[Ji̍t-thâu poàⁿ-kèng|695,700]]&nbsp;km
| rotation = {{val|7.189|e=3|u=km/h}}
| planets = [[Thài-iông-hē]]
| period =
| axis =
| eccentricity =
| inclination =
}}
'''Ji̍t-thâu''' ({{hanji|日頭}}), ia̍h kiò '''Thài-iông''' ({{hanji|太陽}}), sī lán [[thài-iông-hē]] î-it ê 1 lia̍p [[chheⁿ]]. [[Tē-kiû]] kap só·-ū kî-thaⁿ ê [[hêng-seng]] lóng lia̍h ji̍t-thâu chò chiu-choán ê tiong-sim. Ji̍t-thâu mā-sī [[thian-bûn-ha̍k]] lāi-té lán khiā ê [[thian-hô-hē]] chē-chē [[chheⁿ]] ê kî-tiong 1 lia̍p.
 
In-ūi [[thài-iông-hē]] ê [[hêng-seng]] lóng àn ji̍t-thâu teh se̍h, só͘-í tī [[thian-bûn-ha̍k]] kap thài-khong lú-hêng ê kè-e̍k lāi-té, ji̍t-thâu oan-nā chin tiōng-iàu, it-poaⁿ lóng hō͘ lâng the̍h lâi ēng chòe [[kí-hô]] ê tiong-sim-tiám. Lēng-gōa [[thài-khong-chûn]] mā ē-tàng sūn [[thài-iông-hong]] lâi sái, thài-iông-hong sī ji̍t-thâu siā--chhut-lâi ê [[lia̍p-chí]].
10,793

次編輯