"NGóo-tsoh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe NGó͘-choh
(Cuaxdon sóa NGóo-tsoh chit ia̍h khì NGó͘ choh: POJ title standard)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe NGó͘-choh
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
#重新導向 [[NGó͘ -choh]]
32,506

次編輯