"Gîn-kak-á" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Hè-pè为Thong-hòe)
無編輯摘要
[[File:COINCOLLECTIONCOINS.jpg|thumb|Gîn-kak-á]]
'''Gîn-kak-á''' sī 1 chióng chèng-lâng kong-jīn ū kò͘-tēng kè-ta̍t ê [[chîⁿ]]. Hiān-tāi ê gîn-kak-á thong-siông sī 1 tè [[kim-sio̍k]], it-poaⁿ sī îⁿ ê, m̄-koh bī-pit sī iōng [[gîn-á]] táⁿ-chō ê. Gîn-kak-á só͘ tāi-piáu ê kè-ta̍t it-poaⁿ khah bô [[gîn-phiò]] chē.
 
匿名使用者