"Go-Mizunoo Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
{{Infobox royalty
[[file:Emperor Go-Mizunoo3.jpg|right|250px|thumb|Go-Mizunoo Thian-hông]]
|name = Go-Mizunoo Thian-hông<br>{{nobold|{{lang|ja|後水尾天皇}}}}
{{nihongo|'''Go-Mizunoo Thian-hông'''|後水尾天皇|hg=ごみずのおてんのう|holo=Hō͘-súi-bóe Thian-hông|Go-mizuno'o Tennō|extra={{bd|1596 nî|6 goe̍h 29 ji̍t|1680 nî|9 goe̍h 11 ji̍t|Thian-hông}}}} sī [[Ji̍t-pún]] ê tē-108 tāi [[thian-hông]] ([[1611 nî]] [[5 goe̍h 9 ji̍t]] chì [[1629 nî]] [[12 goe̍h 22 ji̍t]] chāi-ūi). Pún-miâ '''Kotohito''' (政仁 / ことひと). Go-mizunoo Thian-hông sī [[Go-Yôzei Thian-hông]] ê tē-3 ūi [[hông-chú]], seⁿ-bó sī [[Konoe Sakiko]].
|image = Emperor Go-Mizunoo3.jpg
{{ji̍t-pún thian-hông|[[Hō͘-iông-sêng Thian-hông|Hō͘-iông-sêng]]|Hō͘-súi-bóe|[[Bêng-chèng Thian-hông|Bêng-chèng]]}}
|caption =
{{Lektai Thianhong}}
|succession = [[Ji̍t-pún]] [[Thian-hông]]
|reign = 1611 nî – 1629 nî
|cor-type =
|coronation =
|predecessor = [[Go-Yôzei Thian-hông]]
|pre-type =
|suc-type =
|successor = [[Meisyô Thian-hông]]
|era name =
|era dates =
|reg-type =
|regent =
|spouse =
|issue-link =
|issue =
|full name = Kotohito ({{lang|ja|政仁}})
|house =
|father =
|mother =
|birth_date = {{birth date|1596|6|29}}
|birth_place =
|death_date = {{death date and age|1680|9|11|1596|6|29}}
|death_place =
|religion =
|signature =
}}
{{nihongo|'''Go-Mizunoo Thian-hông'''|後水尾天皇|hg=ごみずのおてんのう|holo=Hō͘Āu-súiSúi-bóe Thian-hông|Go-mizuno'o Tennōmizunoo-tennō|extra={{bd|1596 nî|6 goe̍h 29 ji̍t|1680 nî|9 goe̍h 11 ji̍t|Thian-hông}}}} sī [[Ji̍t-pún]] ê tē-108 tāi [[thian-hông]] ([[1611 nî]] [[5 goe̍h 9 ji̍t]] chì [[1629 nî]] [[12 goe̍h 22 ji̍t]] chāi-ūi). Pún-miâ '''Kotohito''' ({{lang|ja|政仁 / ことひと}}). Go-mizunoo Thian-hông sī [[Go-Yôzei Thian-hông]] ê tē-3 ūi [[hông-chú]], seⁿ-bó sī [[Konoe Sakiko]].
 
{{Le̍k-tāi thian-hông}}
{{Authority control}}
[[Category:Ji̍t-pún thian-hông]]
8,906

次編輯