"Go-Husimi Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
thumb|right|200px|Go-Husimi Thian-hông '''Go-Husimi Thian-hông''' (後伏見天皇, {{bd|1288 nî|4 goe̍h 5 ji̍t|1336 nî|5 goe̍h... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
{{Infobox royalty
[[File:Emperor Go-Fushimi.jpg|thumb|right|200px|Go-Husimi Thian-hông]]
|name = Go-Husimi Thian-hông<br>{{nobold|{{lang|ja|後伏見天皇}}}}
|image = Emperor Go-Fushimi.jpg
|caption =
|succession = [[Ji̍t-pún]] [[Thian-hông]]
|reign = 1298 nî – 1301 nî
|cor-type =
|coronation =
|predecessor = [[Husimi Thian-hông]]
|pre-type =
|suc-type =
|successor = [[Go-Nizyô Thian-hông]]
|era name =
|era dates =
|reg-type =
|regent =
|spouse =
|issue-link =
|issue =
|full name = Tanehito ({{lang|ja|胤仁}})
|posthumous name = Go-Husimi Thian-hông
|house =
|father =
|mother =
|birth_date = {{birth date|1288|4|5}}
|birth_place =
|death_date = {{death date and age|1336|5|17|1288|4|5}}
|death_place =
|religion =
|signature =
}}
'''Go-Husimi Thian-hông''' (後伏見天皇, {{bd|1288 nî|4 goe̍h 5 ji̍t|1336 nî|5 goe̍h 17 ji̍t}}) sī [[Ji̍t-pún]] tē 93 tāi [[thian-hông]], [[1298 nî]] kàu [[1301 nî]] chāi-ūi.
 
{{Le̍k-tāi thian-hông}}
{{Lektai Thianhong}}
{{Authority control}}
[[Category:Ji̍t-pún thian-hông]]
10,793

次編輯