"Saⁿ-kak-hêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
安条矶子 thó-lūn | kòng-hiàn
無編輯摘要
安条矶子 thó-lūn | kòng-hiàn
~無編輯摘要
 
Tē 3 chōa:
 
== Hun-lūi ==
 
{{phí}}
== Gó· ê sim ==
Saⁿ-kak-hêng ū '''lōe-sim, gōa-sim, sûi-sim, tiōng-sim, pông-sim''' 5 ê sim, ha̍p-chheng ngó·-sim.{{phí}}
 
[[Category:Kí-hô-ha̍k]]
268

次編輯