"Dutch East India Company" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Hô-lân Tang Ìn-tō͘ Kong-si
(redirect: Dutch East India Company -> Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Hô-lân Tang Ìn-tō͘ Kong-si
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#REDIRECT重新導向 [[Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si]]
32,506

次編輯