"Charadrius peronii" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Málâisea hêng
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Malaysia hêng
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Málâisea hêng
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[MalaysiaMálâisea hêng]]
32,506

次編輯