"Hui-tôaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

kll
無編輯摘要
(kll)
== Tō-tôaⁿ ê lūi-pia̍t ==
Kî-tiong, khǹg phó·-thong hóe-io̍h--ê kiò-chòe '''siông-kui tō-tôaⁿ''', khǹg [[he̍k hóe-io̍h]]--ê hō-chòe '''he̍k-tō-tôaⁿ'''. Tō-tôaⁿ àn-chiàu hoat-siā ê bo̍k-phiau ē-tàng pun-chòe '''tē-tē tō-tôaⁿ''', '''khong-tē tō-tôaⁿ''', '''tē-khong tō-tôaⁿ''', '''hóan lām tō-tôaⁿ''', '''hóan thán-kek tō-tôaⁿ''' kah '''hóan tō-tôaⁿ''' ê tō-tôaⁿ; àn-chiàu hui-hêng ê hong-sek pun-chòe '''tān-tō tō-tôaⁿ''' kah '''sûn-hâng tō-tôaⁿ'''; koh ē-tàng àn-chiàu iōng-tô· pun-chòe '''chiàn-lio̍k tō-tôaⁿ''' kah '''chiàn-su̍t tō-tôaⁿ'''.
 
==Chham-oa̍t==
*[[AGM-158 liân-ha̍p khong-bīn oán-kong tō-tôaⁿ]]
 
{{Phí}}
18,496

次編輯