"Pak-táu ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

sk
(sk)
(sk)
Pak-táu hē-thóng (tē-sañ-tāi pak-táu hē-thóng) uî sañ-tsióng bô-khang-khuán ê kuí-tō uē-tsheñ sóo tsoo-sîng-e̊; pau-kuat 24-lia̍p tē-kiû [[tiōng tē-kiû kuí-tō]] (Medium Earth orbit (MEO)) uē-tsheñ (khàm-hok tsuāñ-kiū), 3-lia̍p thán-khi tē-kiû tóng-pōo kuí-tō uē-tsheñ tsuân-then (khàm-hok [[A-sè-a Thài-pêng-iûⁿ|A-thài]] tuā-pōo-hūn ê tē-khu) kap 3-lia̍p tē-kiû tsíng-tsí kuí-tō uē-tsheñ (khàm-hok Tiong-kok).<ref name="爱星 吉星 萌星">{{cite news |author1=李国利 |author2=刘艺 |title=爱星 吉星 萌星 |url=http://203.192.15.131/PDF/20200624/06.pdf |work=新华每日电讯 |agency=新华通讯社 |issue=总第 10038 期 |date=2020-06-24}}</ref> Pak-táu sañ-hō teh 2018-nî thê-tsîng khai-hòng pak-táu hē-thóng ê tsuân-kiû tīng-uī kong-lîng.<ref>{{Cite web|url=http://www.xinhuanet.com/tech/2018-12/27/c_1123914892.htm|title=北斗三号基本系统建成开始提供全球服务|accessdate=2018-12-28|work=新华社|language=zh-CN|archive-url=https://web.archive.org/web/20181228035433/http://www.xinhuanet.com/tech/2018-12/27/c_1123914892.htm|archive-date=2018-12-28|dead-url=no}}</ref> Pak-táu sañ-hō teh 2020-nî 7-gue̍h 31-li̍t khai-thong.<ref>{{cite news |title=China puts final satellite for Beidou network into orbit – state media |url=https://uk.reuters.com/article/us-space-exploration-china-satellite/china-puts-final-satellite-for-beidou-network-into-orbit-state-media-idUKKBN23U08P |access-date=23 June 2020 |work=Reuters |date=23 June 2020 |language=en}}</ref><ref name="beidou-road-to-global-service">{{cite news|title=Directions 2017: BeiDou's road to global service|url=http://gpsworld.com/directions-2017-beidous-road-to-global-service/|work=GPS World|date=6 December 2016|access-date=8 May 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170527131959/http://gpsworld.com/directions-2017-beidous-road-to-global-service/|archive-date=27 May 2017}}</ref>
 
Pak-táu uē-tshng tō-hâng ho̍k-bū (BDS), [[Bí-kok]] [[Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng|tsuân-kiû tīng-uī hē-thóng]] (GPS), [[Lō͘-se-a|Lôosiiā]] [[tsuân-kiû tō-hâng uē-tsheñ hē-thóng]] (GLONASS), kah [[Au-chiu Liân-bêng|Au-bîng]] [[GAlileo tīng-uī hē-thóng]] (Galileo) tīng hē-thóng uī [[liân-ha̍p-kok]] [[tsuân-kiû uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng kok-tsè uí-guân-huē]] (International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG)) līn-tīng-ê tsuân-kiû uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng ê sī-tuā [[kiong-ìng-siōng]] (vendor).<ref name="“北斗”成全球卫星导航系统五大核心供应商之一">{{cite news | url = http://news.xinhuanet.com/mil/2012-11/23/c_123992494.htm | title = “北斗”成全球卫星导航系统四大核心供应商之一 | author1 = 姜连举 | author2 = 杨宝峰 | publisher = 解放军报 | date = 2012-11-23 | accessdate = 2015-07-26 | language = zh | archive-url = https://web.archive.org/web/20131116090510/http://news.xinhuanet.com/mil/2012-11/23/c_123992494.htm | archive-date = 2013-11-16 | dead-url = no }}</ref>
 
==Tsù-kái==
18,493

次編輯