Taigiholic.bot

加入於 2015-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)
~
受保護 "Iōng-chiá:Taigiholic.bot": Kòe-tō͘ ê phò-hoāi([Siu-kái=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期)[Sóa khì=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期))
無編輯摘要
piau-chhiam: 手動回退
~ (受保護 "Iōng-chiá:Taigiholic.bot": Kòe-tō͘ ê phò-hoāi([Siu-kái=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期)[Sóa khì=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期)))