"Chu-sán-kai-kip" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
[[File:Le-bourgeois-gentilhomme.jpg|thumb|250px|Chu-sán-kai-kip]]
'''Chu-sán-kai-kip''' (Eng-gí sī "bourgeoisie", "the capitalist class", Hàn-jī: 資產階級), i sī [[Chu-pún-chú-gī]] siā-hōe ê thóng-tī kai-kip.
 
20

次編輯