"Toyota Chū-tōng-chhia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Toyota
無編輯摘要
(Toyota)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
[[File:Toyota.png|thumb|The Toyota logo 2011-2015]]
:''"Toyota" choán lâi chia, kî-tha ì-sù chhiáⁿ khòaⁿ [[Toyota (khu-pia̍t-ia̍h)]].''
 
匿名使用者