"Ngó͘-tāi chóng-chú-kàu-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
! siōng !! miâ !! chiū-jīm
|-
| [[Lô-má Kàu-hông-thiaⁿ|Lô-má]] || [[Lô-má Thian-chú-kàu|Thian-chú-kàu]] || [[File:Franciscus in 2015.jpg|100px]] || [[Kàu-hông Franciscus|Franciscus]]<br>(Kàu[[kàu-hông]]) || 2013 nî 3 goe̍h 13 ji̍t
|-
| rowspan="2"| [[Constantinopolis Chóng-chú-kàu-thiaⁿ|Constantinopolis]] || [[Tang Chèng-kàu]] || [[File:Bartolomew I.jpg|100px]] || [[Bartholomew 1-sè (Constantinopolis Chóng-chú-kàu)|Bartholomew 1-sè]]<br>([[Constantinopolis Sè-kài Chóng-chú-kàu|Chóngchóng-chú-kàu]]) || 1991 nî 11 goe̍h 2 ji̍t
|-
| [[Armenia chū-chú sú-tô͘ kàu-hoē]] || [[File:ساهاك الثاني مشاليان.jpg|100px]] || [[Sahak 2-sè Mashalian]]<br>([[Constantinopolis Sè-kài Chóng-chú-kàu|Chóngchóng-chú-kàu]]) || 2019 nî 12 goe̍h 11 ji̍t
|-
|rowspan="3"| [[Alexandria Chóng-chú-kàu-thiaⁿ|Alexandria]] || [[Copt Thian-chú-kàu-hoē]] || [[File:Ibrahim Isaac Sidrak par Claude Truong-Ngoc mars 2014.jpg|100px]] || [[Ibrahim Isaac Sidrak]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2013 nî 1 goe̍h 15 ji̍t
|-
| [[Alexandria Hi-lia̍p Chèng-kàu-hoē]] || [[File:Патриарх Александрийский Феодор II на встрече с Владимиром Путиным.jpg|100px]] || [[Theodore 2-sè (Alexandria Chóng-chú-kàu)|Theodore 2-sè]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2004 nî 10 goe̍h 24 ji̍t
|-
| [[Copt Chèng-kàu-hoē]] || [[File:Tawadros II of Alexandria.jpg|100px]] || [[Tawadros 2-sè (Alexandria Kàu-hông)|Tawadros 2-sè]]<br>(Kàukàu-hông) || 2012 nî 11 goe̍h 18 ji̍t
|-
|rowspan="5"| [[Antiochia Chóng-chú-kàu-thiaⁿ|Antiochia]] || [[Maronite Kàu-hoē]] || [[File:Béchara-Raï.jpg|100px]] || [[Bechara Boutros al-Rahi]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2011 nî 3 goe̍h 15 ji̍t
|-
| [[Sū-lī-a Thian-chú-kàu-hoē]] || [[File:Patriarch Ignatius Joseph III Yonan .JPG|100px]] || [[Ignatius Joseph 3-sè Yonan]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2009 nî 1 goe̍h 20 ji̍t
|-
| [[Melkite Hi-lia̍p Thian-chú-kàu Antiochia Chóng-chú-kàu-hoē]] || [[File:BISHOP patriarc youssef absi june 7th 2018.JPG|100px]] || [[Youssef Absi]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2017 nî 6 goe̍h 21 ji̍t
|-
| [[Antiochia Hi-lia̍p Chèng-kàu-hoē]] || [[File:Patriarch John X of Antioch 2.jpg|100px]] || [[Yuhanna 10-sè (Antiochia)|Yuhanna 10-sè]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2013 nî 2 goe̍h 10 ji̍t
|-
| [[Sū-lī-a Chèng-kàu-hoē]] || [[File:Patriarch Ignatius Aphrem II, seated.jpg|100px]] || [[Ignatius Aphrem 2-sè]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2014 nî 3 goe̍h 31 ji̍t
|-
|rowspan="3"| [[Iâ-lō͘-sat-léng Chóng-chú-kàu-thiaⁿ|Iâ-lō͘-sat-léng]] || [[Iâ-lō͘-sat-léng La-teng Thian-chú-kàu Chóng-chú-kàu-khu|Thian-chú-kàu]] || [[File:Mons. Pierbattista Pizzaballa.jpg|100px]] || [[Pierbattista Pizzaballa]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2020 nî 10 goe̍h 24 ji̍t
|-
| [[Iâ-lō͘-sat-léng Hi-lia̍p Chèng-kàu-hoē]] || [[File:Патріарх Єрусалимський Феофіл III.jpeg|100px]] || [[Patriarch Theophilos 3-sè (Iâ-lō͘-sat-léng)|Patriarch Theophilos 3-sè]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2005 nî 11 goe̍h 22 ji̍t
|-
| [[Armenia chū-chú sú-tô͘ kàu-hoē]] || [[File:Nourhan Manougian.jpg|100px]] || [[Nourhan Manougian]]<br>(Chóngchóng-chú-kàu) || 2013 nî 1 goe̍h 24 ji̍t
|-
|}
10,793

次編輯