"Lô-má Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Lô-má Ông-kok''', mā thang hō '''ông-chèng sî-kî''', sī Kó͘-tāi Lô-má chi̍t tōaⁿ kun-chú-chè hêng-sek chèng-hú sî-tāi, thóng-tī… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Lô-má Ông-kok''' (羅馬王國, {{lang-la|Regnum Romanum}}), mā thang hō '''ông-chèng sî-kî''' (王政時期), sī [[Kó͘-tāi Lô-má]] chi̍t tōaⁿ [[kun-chú-chè]] hêng-sek chèng-hú sî-tāi, thóng-tī [[Lô-má]] siâⁿ kiam hū-kīn só͘-chāi.
 
{{Authority control}}
{{stub}}
 
9,221

次編輯