"Ngó͘-tāi chóng-chú-kàu-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Removing ساهاك_الثاني_مشاليان.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 2 December 2021.
(Removing Nourhan_Manougian.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 2 December 2021.)
(Removing ساهاك_الثاني_مشاليان.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 2 December 2021.)
 
| rowspan="2"| [[Constantinopolis Chóng-chú-kàu-thiaⁿ|Constantinopolis]] || [[Tang Chèng-kàu]] || [[File:Bartolomew I.jpg|100px]] || [[Bartholomew 1-sè (Constantinopolis Chóng-chú-kàu)|Bartholomew 1-sè]]<br>([[Constantinopolis Sè-kài Chóng-chú-kàu|chóng-chú-kàu]]) || 1991 nî 11 goe̍h 2 ji̍t
|-
| [[Armenia chū-chú sú-tô͘ kàu-hoē]] || [[File:ساهاك الثاني مشاليان.jpg|100px]] || [[Sahak 2-sè Mashalian]]<br>([[Constantinopolis Sè-kài Chóng-chú-kàu|chóng-chú-kàu]]) || 2019 nî 12 goe̍h 11 ji̍t
|-
|rowspan="3"| [[Alexandria Chóng-chú-kàu-thiaⁿ|Alexandria]] || [[Copt Thian-chú-kàu-hoē]] || [[File:Ibrahim Isaac Sidrak par Claude Truong-Ngoc mars 2014.jpg|100px]] || [[Ibrahim Isaac Sidrak]]<br>(chóng-chú-kàu) || 2013 nî 1 goe̍h 15 ji̍t
2,779

次編輯