"Hā-sî-kan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Joa̍h-tang sî-kan chit ia̍h khì Hā-sî-kan
無編輯摘要
{{legend|#ef690a|bat si̍t-hêng hā-sî-kan}}
{{legend|#c00000|m̄-bat si̍t-hêng hā-sî-kan}}]]
'''Hā-sî-kan''' (夏時間, {{lang-en|summer time}}), '''joa̍h-thiⁿ sî-kan''', ia̍h '''hā-lēng sî-kan''' (夏令時間), mā hō chò '''ji̍t-thâu-kng khiām-iok sî-kan''' (日頭光儉約時間, {{lang-en|daylight saving time}}), sī tī [[Ji̍t-thâu]] khah chá chhut--lâi hit kúi goe̍h kā chāi-tē ê [[piau-chún-sî]] (tang-sî-kan]]) tiâu chìn-chêng, pí-lūn kóng kā sî-kè tiâu kín 1 tiám-chéng. Án-ne, ē-tit khah tah-té lī-iōng ji̍t-thâu-kng, khiām-iok [[lêng-goân]].
 
[[Tâi-oân]] tī 1945 nî kàu 1961 nî, 1974 nî, 1975 nî lóng ū si̍t-hêng hā-sî-kan.
15,230

次編輯