Cuaxdon

加入於 2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''[[Wikipedia|Уикиҧитиа]] куанàи ê ꚋêꚏи́н̃: Уики куè лиōӈ, ӯ гāи кēнӄoӈ! Ӿиәӿӄу̀н ци̉т ē, сѝкè киâн̃ киâн̃ ӄуàн̃ ӄуàн̃ e̊.'''
</div><noinclude></noinclude>
<!--
{| class="wikitable"
|-
! Tâi-latin dzībə́
| a || b || c || ꞓ || e || ә || g || h || i || k || <s>k</s> || l || m || n || <s>n</s> || ñ|| o || p || ᵽ || s || t || ŧ || u || ƶ || e̊ || e̋ || ẻ || hēntāi
|-
! Thảk huat
| a || be || ce || ꞓe || e || ә || ge || ha || i || ka || <s>k</s>a || el || em || en|| <s>n</s>e || enn || o || pe || ᵽe || es || te || ŧe || u || ƶe || e̊ || e̋ || ẻ || hēntāi
|-
! Килил ҙӣbə́
| а || б || г || е || ҙ || и || к || ӄ || л || м || н || ӈ || н̃ || o || п || ҧ || с || т || ꚋ || у || ӿ || ц || ꚏ || ә || e̊ || e̋ || ẻ || ӿēнтāи
|-
! Ꚋảк хуат
| a || be || ge || е || dze || i || ka || kha || el || em || en || nge || enn || o || pe || phe || es || te || the || u || ha || tse || tshe || ә || e̊ || e̋ || ẻ || ӿēнтāи
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! {{small|Килил ҙӣbə́}}
| а || б || г || е || ҙ || и || к || ӄ || л || м || н || ӈ || н̃ || o || п || ҧ || с || т || ꚋ || у || һ || ц || ꚏ || ә
|-
! {{small|Ꚋảк хуат}}
| a || be || ge || е || dze || i || ka || kha || el || em || en || nge || enn || o || pe || phe || es || te || the || u || ha || tse || tshe || ә
|}
{| class="wikitable"
|-
! {{small|Latin dzībə́}}
| a || b || c|| ꞓ || e || ә || g || h || i || k || ꝁ || l || m || n || ň || ñ || o || p || ᵽ ||s || t || ŧ || u ||ƶ
|-
! {{small|Thảk huat}}
| a || be || tse || tshe || e || ә || ge || ha || i || ka || kha || el || em || en|| nge || enn || o || pe || phe ||es || te || the || u ||dze
|}С
-->
{|
|'''[[Sè-kài Jîn-koân Soan-giân|Sèkài jînkuân suangên]]'''||Сèкàи ли̂нкуâн суанкêн||'''The Universal Declaration of Human Rights'''
| Friends of space, how are you all? Have you eaten yet? Come visit us if you have time.
| [[File:Greetings to the Universe in Amoy (Min dialect).oga|thumb|Voyager kim ꞓiùñᵽìñ būnhāugí]]
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! Tâigí lating ƶībə́
| a || b || c || ꞓ || e || ә || g || h || i || k || <s>k</s> || l || m || n || <s>n</s> || ñ|| o || p || ᵽ || s || t || ŧ || u || ƶ || e̊ || e̋ || ẻ || hēntāi
|-
! Thảk huat
| a || be || ce || ꞓe || e || ә || ge || ha || i || ka || <s>k</s>a || el || em || en|| <s>n</s>e || enn || o || pe || ᵽe || es || te || ŧe || u || ƶe || e̊ || e̋ || ẻ || hēntāi
|-
! Килил ҙӣbə́
| а || б || г || е || ҙ || и || к || ӄ || л || м || н || ӈ || н̃ || o || п || ҧ || с || т || ꚋ || у || ӿ || ц || ꚏ || ә || e̊ || e̋ || ẻ || ӿēнтāи
|-
! Ꚋảк хуат
| a || be || ge || е || dze || i || ka || kha || el || em || en || nge || enn || o || pe || phe || es || te || the || u || ha || tse || tshe || ә || e̊ || e̋ || ẻ || ӿēнтāи
|-
|}
17,185

次編輯