Cuaxdon

加入於 2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
|-
| Ŧài<s>k</s>o<s>n</s> pî<s>n</s>iú, lín hə́! Lín ciảhpá bē? Ūî<s>n</s>, tə̄lâi gúncia cē o̊h.
| Ꚋàиӄоӈ пи̂ӈиу́ ли́н ӿə́! Ли́н циảӿпациảӿпá бē? Ӯи̂ӈ, тə̄лâи гу́нциа цē o̊ӿ.
| Friends of space, how are you all? Have you eaten yet? Come visit us if you have time.
| [[File:Greetings to the Universe in Amoy (Min dialect).oga|thumb|Voyager kim ꞓiùñᵽìñ būnhāugí]]
17,040

次編輯