"Honduras" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
|symbol_type = kok-hui
 
|national_motto = {{lang|es|Libre, Soberana e Independiente}}<br>"Chū-iû, chú-khoân kap to̍kto̍ k-li̍p"
|national_anthem = {{lang|es|Himno Nacional de Honduras}}<br />"Honduras Kok-koa"<br /><div style="display:inline-block;margin-top:0.4em;">[[File:Honduras National Anthem.ogg]]</div>
|government_type = [[tan-it-chè]], [[chóng-thóng-chè]], [[kiōng-hô-kok]]
|leader_title1 = chóng-thóng
|leader_name1 = [[JuanXiomara Orlando HernándezCastro]]
|leader_title2 = hù-chóng-thóng
|leader_name2 = [[RicardoSalvador Álvarez AriasNasralla]]
|leader_title3 = Kok-bîn Gī-hoē gī-tiúⁿ
|leader_name3 = [[Mauricio Oliva]]
 
|legislature = Kok-bîn Gī-hoē
158

次編輯