"Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: 已被回退
無編輯摘要
piau-chhiam: 手動回退
 
'''Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí''' (現代標準漢語) sī [[Tiong-kok]] kap [[Tâi-oân]] ê [[koaⁿ-hong gí-giân]], mā sī [[Má-lâi-se-a]], [[Sin-ka-pho]] kap [[Liân-ha̍p-kok]] ê koaⁿ-hong gí-bûngiân chi chi̍t. Chiah oē tī Tiong-kok kiò chòechoè '''[[Phó͘-thong-oē]]''' (普通話), tī Tâi-oân kiò chòechoè '''[[Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-gí|Kok-gí]]''' (國語), tī Má-lâi-se-a kap Sin-ka-pho kiò choè '''[[Hoâ-gí]]''' (華語).
 
{{Hàn-gí}}
12,052

次編輯