"Ông Tēng-ú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
 
[[File:Wang Ting-Yu - by Huang Kuan- 03 (cropped).JPG|thumb|]]
'''Ông Tēng-ú''' (王定宇; {{bd|1969 nî|3 goe̍h 5 ji̍t|||Ô}}) sī [[Tâi-oân]] [[Thô-hn̂g-koān]] chhut-sin ê [[Bîn-chìn-tóng]] chèng-tī jîn-bu̍t.
{{bio-stub}}
匿名使用者