"CN Thah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Tē 5 chōa:
CN Thah sī Toronto ê tāi-piáu-sèng kiàn-tio̍k-bu̍t, mā sī hia chú-iàu ê koan-kong tián chi it, bí chi̍t nî ū chhau-koè 200 bān ê lú-kheh chham-koan.
 
"CN" goân-lâi sī Eng-gí "Canadian National" (Canada ê [[thih-lō͘]] kong-si) ê lio̍k-siá, chóng-sī thah hiān-sî ê só͘-iú-chiá í-keng sī pa̍t keng kong-si. Chiàu i-ê choân-miâ, ū-sî hàn[[Hàn-bûn]] kiò "Canada Kok-ka Thah".
 
{{stub}}