"Sîn-ha̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Sîn-ha̍k''' sī hē-thóng-sèng lâi ián-kiù sìn-gióng, chong-kàu loē-iông ê ha̍k-kho, it-poaⁿ lâi kóng, sī choan-bûn chí Ki-tok-kàu loē-pō͘ tùi ka-...
(Sin ia̍h: '''Sîn-ha̍k''' sī hē-thóng-sèng lâi ián-kiù sìn-gióng, chong-kàu loē-iông ê ha̍k-kho, it-poaⁿ lâi kóng, sī choan-bûn chí Ki-tok-kàu loē-pō͘ tùi ka-...)
(Mò̤ chă)