"O͘-khang" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(add cat)
無編輯摘要
'''O͘-khang''' (烏空, black hole) sī [[ú-tiū]] ê 1 chióng bu̍t-thé, i ê [[chit-liōng]] chin chi̍p-tiong, [[tāng-la̍t]] chin kiông, liān [[kng]] to soan bē chaú. [[It-poaⁿ siong-tùi-lūn]] ī-chhek ú-tiū ē ū o͘-khang, mi̍h-kiāⁿ jú oá o͘-khang, beh soan-chaú ê [[lêng-liōng]] tō jú toā, nā oá kah [[sū-kiāⁿ kài-soàⁿ]] (event horizon), tō su-iàu bû-hān ê lêng-liōng, ì-sù tō sī éng-oán chaú bē lī. Tī sū-kiāⁿ kài-soàⁿ lāi-té-bīn, [[sî-khong]] ê kiat-kò͘ oan-khiau, ta̍k hāng mi̍h-kiāⁿ lóng lak tùi o͘-khang tiong-sim ê [[kî-ī-tiám]] (singularity)--khì.
 
==Chham-ua̍t==
Chham-khó <!--[[chiù-khang]]/[[u-óng-khang]]-->''worm hole''.
{{phí}}
10,378

次編輯