"Iûⁿ-hîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Iûⁿ-hîn''' (Eng-gí: ''epilepsy''), he̍k-chiá '''tian-pēⁿ''', '''iông-kán''', sī chi̍t khoán bān-sèng ê sîn-keng sit-tiâu, sī sin-keng sè-pau bô chèn...)
 
無編輯摘要
'''Iûⁿ-hîn''' ([[Eng-gí]]: ''epilepsy''), he̍k-chiá '''tian-pēⁿ''', '''iông-kán''', sī chi̍t khoán bān-sèng ê [[sîn-keng]] sit-tiâu, sī sinsîn-keng [[sè-pau]] bô chèng-siông ê oa̍h-tāng ín-khí.
 
{{stub}}