"Pó-io̍k chōng-hóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Dinamik-bot thó-lūn | kòng-hiàn
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
'''Pó-io̍k chōng-hóng''' ([[Eng-gí]]: ''conservation status'') sī chi̍t-ê seng-bu̍t [[bu̍t-chéng]] he̍k-chiá kûn-thé tī hiān-taⁿ kap kīn bī-lâi khó-lêng ê chûn-oa̍h chêng-hêng chí-piau.
 
Seng-bu̍t siū gûi-hia̍p ê chêng-hêng hun 3 ki̍p (tùi giâm-tiōng khai-sí):
 
* Sûi-gûi (Critically Endangered '''CR''')
* Cāi-hiám (Endangered '''EN''')
* Jio̍k-sè (Vulnerable '''VU''')
 
== Siong-koan ==
第7行 ⟶ 第13行:
{{stub}}
 
[[Category:Seng-thài-he̍kha̍k]]
 
[[af:Bewaringstatus]]