"Hoé-chio̍h" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (bot ka-thiam: sh:Kremen
無編輯摘要
[[image:Miorcani flint.jpg|thumb|Hoé-chio̍h.]]
[[image:flint.jpg|thumb|256px|3.8 cm khoah ê [[hoé-chio̍h]] [[kiat-hu̍t]].]]
'''Hoé-chio̍h''' (flint) sī 1 chióng tēng-tēng ê [[tui-chek-giâm]] (sedimentary rock), goā-kháu-bīn sêng [[po-lê]], sêng-hūn sī [[Si-sng-iâm]] (silicate). Hoé-chio̍h [[sek-chúi]] toā-hūn sī o͘, nâ, niáu-chhí-á-sek ia̍h laū-tê-sek. Tī [[chio̍h-chi]] (chalk) ia̍h [[chio̍h-hoe-giâm]] (limestone) tiāⁿ ē-tit chhoē tio̍h hoé-chio̍h ê [[kiat-hu̍t]] (nodule).
匿名使用者