"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Lâm-im''' kiò-chòe '''Lâm-kóan''', '''Lâm-khiok''', he̍k-chiá '''Lâm-ga̍k'''; sī liû-thoân tī [[Chôan-chiu]], [[Ē-mn̂g]], [[Tâi-oân]] he̍k-chiá [[Tang-lâm-a]] chià-ê thong-hêng [[Bân-lâm-gí]] ê só·-chāi 1-chióng im-ga̍k. Tī Tâi-oân it-poaⁿ kiò lâm-koán.
 
== Lâm-im ián-chhut hêng-sek ==