"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Lâm-im''' mā kiò-chòe '''Lâm-kóan''', '''Lâm-khiok''', iā-sī '''Lâm-ga̍k'''; sī liû-thoân tī [[Chôan-chiu]], [[Ē-mn̂g]], [[Tâi-oân]] iā-sī [[Tang-lâm-a]] chia̍h-ê thong-hêng [[Bân-lâm-gí]] ê só·-chāi ê im-ga̍k. Tī Tâi-oân it-poaⁿ kiò '''lâmLâm-koán'''.
 
== Lâm-im ián-chhut hêng-sek ==