"Thó͘-tī-kong-koái" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
 
無編輯摘要
[[Hoe]] pe̍h-sek, ū-sî-á chhián-chhián ê hún-âng-sek; hoe-koan lio̍h-lio̍h-á oai-khi ê leng-liang-khoán, ti̍t-kèng ē-sái tōa-kàu 60 mm; sūi-chōng hoa-sū ba̍t-chi̍p téng-seng.
 
[[Kóe-chí]] sī sok-kó (蒴果), lio̍h-lio̍h-á chiâⁿ kiû-hêng, ū 3 chōa lêng-sòaⁿ, go̍k-phìⁿ siù-chûn (萼片宿存); kóe-chí ta-tiú pìⁿ âng-sek.
 
[[Chéng-chí]] sī o·-sek--ê.
1,356

次編輯